Norbi Logo

Podaci o klubu


Naziv: PK Lolita
Sjedište: Kaštela
Adresa: Sinokoše 19
Mjesto: Kaštel Lukšić
Kontakt osoba: Ivan Šimunović
Telefon: 098 265 320
E-mail: lolita@inet.hr
WEB stranice: http://www.lolita.hr


Logo